دپارتمان مکالمه تخصصی

طرح نو

 

دوره مکالمه عمومی زبان انگلیسی بر محور کتاب های TALK   TIME    می باشد.این کتاب شامل 3 جلد است که در طول 6 ترم برگزار خواهد شد.کتاب های مکمل عبارتند از  OXFORD  WORD SKILL     جهت تقویت مهارت استفاده از لغات و کتاب TACTICS FOR LISTENING    جهت تقویت مهارت شنیداری می باشد. طول هر ترم مکالمه یک ماه و نیم است .که هیچ الزامی برای گذراندن ترم ها به شکل متوالی نمی باشد.یعنی زبان آموزان می توانند این دوره ها را ما بین دوره های ترمیک بگذرانند.

 

خانه معرفی دپارتمان نوع دپارتمان دپارتمان مکالمه تخصصی

شبکه های اجتماعی

نشانی ما بر روی نقشه

1

آموزشگاه زبان طرح نو

کرج، عظیمیه، 45 متری کاج، چهارراه پامچال، ساختمان نوکاج، طبقه 2، واحد 3                         تلفن: 32551037