آیین نامه آموزشی

1-زبان آموز در مدت زمان حضور در آموزشگاه تابع مقررات است . لذا از هم اکنون از همکاری شما سپاسگزاریم.
موارد ممنوع :جویدن آدامس ،استفاده از تلفن همراه  در کلاس ،تقاضای شماره تلفن اساتید ،تقاضای کلاس بدون هماهنگی آموزشگاه،به همراه داشتن مهمان و برهم زدن نظم آموزشگاه در صورتی که رفتار زبان آموز به تشخیص آموزشگاه باعث اخلال گردد از حضور وی در بقیه کلاسهای ترم جلوگیریمی شودو شهریه پرداختی مسترد نمیگردد.
2-در صورت غیبت بیش از 3 جلسه از شرکت وی در آزمون نهایی جلوگیری خواهد شد.

3-در انتهای هر ترم آزمون نهایی به عمل می آید . زبان آموز موظف است در امتحان پایان دوره حضور داشته باشد

در غیر این صورت می تواند با پرداخت هزینه اضافی در امتحان خارج از وقت شرکت کند. و در صورت عدم شرکت در امتحانات زبان آموز آزاد محسوب می شود و هیچ مدرکی در اختیار وی قرار نمی گیرد.
4-در صورت انصراف زبان آموزپس از ثبت نام شهریه به هیچ وجه مسترد نمی گردد. و در صورت انصراف  قبل از اعلان زمان شروع کلاسها وجه پرداخت شده پس از کسر بیست درصد از کل شهریه به زبان آموز برگردانده میشود. 

خانه مقررات آموزشی آیین نامه آموزشی

شبکه های اجتماعی

نشانی ما بر روی نقشه

1

آموزشگاه زبان طرح نو

کرج، عظیمیه، 45 متری کاج، چهارراه پامچال، ساختمان نوکاج، طبقه 2، واحد 3                         تلفن: 32551037